کاربرد گرانیت مروارید

کاربرد گرانیت مروارید

کاربرد سنگ گرانیت مروارید در ساختمان

تهیه شده در سایت توس گرانیت 
 
موارد کاربرد گرانیت مروارید
شما می توانید از سنگ گرانیت مروارید مشهد در راه پله، کف سالن ها، دیوار و  قرنیزها، پله های بیرون و سنگ کاری به صورت کوبیک استفاده کنید. شما همچنین می توانید از سنگ گرانیت مروارید مشهد در جدول های سنگی برای جداسازی باغچه و راهرو پیاده رو استفاده کنید.
در ضمن شما با تولید کننده و مستقیم از درب کارخانه خرید می نمایید استعلام قیمت کنید .
 ایوب علیزاده  09154476393 _  09367841393